„Harfy Papuszy” na Międzynarodowy Dzień Muzyki w Bydgoszczy

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy uczci Międzynarodowy Dzień Muzyki przypadający w niedzielę 1 października wykonaniem poematu symfonicznego Jana Kantego Pawluśkiewicza „Harfy Papuszy”. Utwór został skomponowany do wierszy Bronisławy Wajs „Papuszy”, poetki cygańskiej piszącej w języku romskim, odrzuconej przez własną grupę etniczną za nieprzystawalność do uświęconych tradycją wzorców i norm. Odkrywcą i propagatorem jej talentu był poeta Jerzy Ficowski. Ostatnio o Papuszy mówiło się głównie za sprawą poświęconego jej filmu według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze, z Jowitą Budnik w roli tytułowej.

Utwór „Harfy Papuszy” wpisuje się znakomicie w program 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Od dwóch lat, za sprawą dyrygenta i dyrektora artystycznego FB Kaia Bumanna, festiwal nosi tytuł Kontrasty. W roku ubiegłym w podtytule była „Wolność”, w bieżącym zaś motyw przewodni to „Polska i sąsiedzi”. Jak tłumaczy Bumann, chodzi zarówno o sąsiadów zewnętrznych, jak i wewnętrznych – Żydów i Romów.

Na poniższym filmie sopranistka Elżbieta Towarnicka (wystąpi w niedzielę w Bydgoszczy) śpiewa fragment utworu Pawluśkiewicza.

Warto dodać, że w foyer bydogskiej Fiharmonii można oglądać okolicznościową wystawę 16 zdjęć Edwarda Grzegorza Funke „Jan  Kanty Fotogaficzny”.


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej 
Chór Opery Nova w Bydgoszczy
Ewa Strusińska dyrygent

Henryk Wierzchoń przygotowanie Chóru
Elżbieta Towarnicka sopran
Iwona Socha sopran
Magdalena Idzik mezzosopran
Tomasz Rak baryton

Dodaj komentarz